Per 1 januari 2024 worden de activiteiten van Corio Consultancy b.v. voortgezet door 2 nieuwe organisaties: 
Corio Nova B.V. en CorioNext B.V. 
Cursussen en projecten van Marcel Kersten worden voortgezet in Corio Nova.
Projecten van Renate Loenders worden voortgezet in CorioNext.

CorioNext:

Renate Loenders

Corio Nova:

Cursussen:

Marcel Kersten