ARBO

ARBO zorg
Op het gebied van arbeidsomstandigheden kan Corio Consultancy u ondersteunen door middel van advies, onderzoeken en opleidingen.
Hoger veiligheidskundigen voeren risico-analyses uit op het gebied van machineveiligheid, brandveiligheid of arbeidsomstandigheden.
Daaronder valt onder andere:

  1. het uitvoeren van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Het opstellen van het plan van aanpak en indien gewenst het periodiek evalueren van de RIE en het bewaken van de voortgang van het plan van aanpak,
  2. het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen),
  3. het ontwikkelen en invoering van bedrijfsnoodplannen (BNP's),
  4. evaluatie van werkplekinrichting (ergonomie),
  5. welzijns of werkbelevingsonderzoeken.

Daarnaast kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij het opzetten en implementeren van complete arbomanagement systemen gebaseerd op OHSAS 18001/ISO 45001.
Tot de cursussen op het gebied van arbo en veiligheid behoren de volgende cursussen:

  1. Bedrijfshulpverlening (BHV) conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfhulpverleninng (NIBHV),
  2. EHBO-trainingen,
  3. Reanimatie-trainingen,
  4. Instructie kleine blusmiddelen of
  5. bijvoorbeeld veilig werken langs de weg.

Voor meer info over VCA-systemen klik hier.