HACCP

HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 22000/ GMP
 
Voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie, verwerking en/of distributie van levensmiddelen is het wettelijk verplicht om een managementsysteem toe te passen dat is gebaseerd op de HACCP systematiek.
In het voedselveiligheidssysteem moeten alle maatregelen (procedures en instructies) zijn opgenomen die vereist zijn om vastgestelde gevaren, risico's en aandachtspunten ten aanzien van de voedselveiligheid te beheersen.
De adviseurs van Corio Consultancy hebben ruime ervaring bij het implementeren van systemen gebaseerd op de diverse normen die op het gebied van voedselveiligheid toegepast kunnen worden zoals de HACCP-criteria, BRC-en IFS standaarden, ISO 22000 en tevens GMP Diervoeder.
Daarbij zijn bedrijven in diverse sectoren en de diverse plaatsen in de keten begeleid (oogstbedrijven, levensmiddelenverwerking-industrie en -productie en levensmiddelendistributie).
De begeleiding kan bestaan uit het uitvoeren van een risico-analyse, het invoeren van een compleet voedselveiligheidssysteem, het uitvoeren van audits en/of het verzorgen van opleidingen op het gebied van voedselveiligheid.