ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001
De adviseurs van Corio Consultancy hebben ruime ervaring bij het ontwikkelen en invoeren van kwaliteitsmanagementsystemen (KMS). 
   
De volgende uitgangspunten staan centraal in onze aanpak:

  • No nonsense aanpak bij de opzet van het systeem.
  • Uw bedrijfsprocessen vormen de basis voor de structuur van het managementsysteem.
  • De inhoud van het managementsysteem zal afgestemd worden op de processpecifieke risico's.
  • Het managementsysteem wordt vóór, maar ook dóór uw medewerkers ontwikkeld. Het draagvlak voor het managementsysteem wordt versterkt door zoveel mogelijk medewerkers bij de invoering te betrekken.

Het managementsysteem wordt zodanig opgezet dat het voldoet aan de eisen van de meest actuele NEN-EN-ISO 9001. Centraal daarbij staat dat de processen inzichtelijk worden gemaakt en dat de proceskwaliteit zichtbaar en meetbaar wordt gemaakt.
Door de processen en de proceskwaliteit meetbaar te maken wordt een continu verbeteringsproces mogelijk gemaakt.

De managementsystemen worden steeds afgestemd op de bedrijfsspecifieke omstandigheden. De adviseurs hebben ervaring in diverse sectoren .

In veel gevallen is het voor de hand liggend om niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren maar om een geïntegreerd managementsysteem op te zetten. Daarbij kunnen de aspecten kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en/of bijvoorbeeld voedselveiligheid in één managementsysteem geïntegreerd worden.