Adviseurs

SECRETARIAAT 
Het team van Corio Consultancy bestaat uit deskundige adviseurs, die toegewijd en vakkundig ondersteund worden door het secretariaat.
  
RENATE LOENDERS 
Renate studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Limburg. Daarna volgde zij een post-academische opleiding voor milieu- en contractenrecht.
Sinds 1992 is ze actief als adviseur inzake structurering en verbetering van processen in diverse sectoren zoals bouw, industrie, metaal, voedingsmiddelen industrie, petrochemie, zorg en medische hulpmiddelen. Ook begeleidt ze organisaties in hun streven naar certificatie van hun kwaliteits-, veiligheids-, informatiebeveiligings- en milieumanagementsystemen en de diverse combinaties daarvan. Enthousiasme, betrokkenheid, passie voor haar vak en het leveren van maatwerk zijn haar drijfveren.

MARCEL KERSTEN 
Marcel volgde de opleiding Strategisch Management bij de vakgroep Organisatie van de Onderneming aan de bedrijfseconomische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Na zijn afstuderen is hij in dienst getreden bij een adviesbureau als projectbegeleider, waar hij advies en managementondersteuning heeft verleend aan bedrijven en instellingen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Nu is hij directeur / adviseur bij Corio Consultancy, in welke functie hij organisaties adviseert en begeleidt en bedrijfstrainingen coördineert en uitvoert. Naast kwaliteitszorg houdt hij zich onder andere bezig met projecten op het gebied van veiligheid en arbozorg. Marcel verzorgt tevens lezingen en gastcolleges en is verantwoordelijk voor de financiële en de automatiseringszaken bij Corio Consultancy b.v. 
   
Overige adviseurs en docenten 
De vaste kern van adviseurs wordt op projectbasis uitgebreid met zorgvuldig geselecteerde deskundigen.